Obchodné podmienky

Ing.Darina Mikušová Foto Dariana
IČO: 53 378 407
Podnikateľ je zapísaný do živnostenského registra mesta Žilina.
Nie som platca DPH.
OBJEDNANIE ZÁKAZKY
objednanie je záväzné v okamihu odsúhlasenia termínu fotenia klientom a fotografkou po telefonickom kontakte a emailom.
ZRUŠENIE REZERVÁCIE A NÁHRADNÝ TERMÍN
pokiaľ sa na dohodnuté fotenie zákazník nemôže dostaviť, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo e-mailom fotografke s dostatočným časovým predstihom,
zákazník si je vedomý, že ďalší voľný termín závisí od vyťaženosti fotografky.
CENA FOTOGRAFOVANIA, ÚPRAVY A SPLATNOSŤ FAKTÚRY
cena konkrétneho typu fotografovania vrátane detailných informácii sa nachádza na webových stránkach v časti Cenník,
fotografovanie je splatné v deň fotenia podľa dohodnutej ceny v Cenníku,
fotografie nad rámec dohodnutých podmienok je nutné doplatiť pred odovzdaním fotografií,
fotografka si vyhradzuje právo zákazku neodovzdať do doby, kým nie je zákazka kompletne splatená.
SAMOTNÉ FOTOGRAFOVANIE
čas fotografovania je individuálny a líši sa v závislosti od druhu fotografovania,
v prípade meškania zákazníka o viac ako 20 minút bez upovedomenia o zrušení fotografovania, je fotografka oprávnená zrušiť fotografovanie.
VÝBER FOTOGRAFIÍ
najneskôr do 7 dní od fotografovania je zaslaný e-mail s odkazom na galériu náhľadov fotografií pred úpravou, z ktorých si zákazník vyberie počet fotografií podľa dohody z cenníka, a tie budú následne upravené.
podľa autorského Zákona č. 185/2015 Z. z. nie je bez súhlasu fotografky ako autora tohto diela povolené tieto náhľady akokoľvek upravovať, verejne zdieľať a slúžia len na výber zákazníka fotografií na ďalšie spracovanie,
tento výber je treba spraviť do 30 dní,
ak bude výber fotografií uskutočnený po období 30 dní, fotografka si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania fotografií,
objednanie retušovaných a tlačených fotografií je záväzné (k znižovaniu ceny nedochádza ak sa klient rozhodne, že nemá záujem o dohodnutý počet a kvalitu),
galéria náhľadov je po vybratí fotografií zmazaná,
fotografie, ktoré nie sú súčasťou zákazníkovho výberu nie sú poskytované ani upravované.
DODACIA DOBA
doba dodania fotografií je 4 týždne od dátumu zaslania zákazníkovho výberu na základe poskytnutých náhľadov,
V nasledovných prípadoch si fotografka vyhradzuje právo predĺžiť čas dodania fotografii:
pri výbere 10 a viac kusov fotografií nad rámec dohodnutého počtu podľa cenníka,
do 7 pracovných dní po svadbe fotograf odovzdá prvých 5 – 10 fotografií, dĺžka dodania závisí od aktuálnej vyťaženosti fotografky.

 

RETUŠOVANIE FOTOGRAFIÍ
klasickou retušou v rámci ceny sa rozumie orezanie, expozícia, kontrast, jas, saturácia, mierne doostrenie, odstránenie nedokonalostí ako sú vyrážky a iné kožné problémy, ak si to vyslovene zákazník praje, ak si nepraje, treba o tom upovedomiť fotografku vopred,
nespokojnosť zákazníka so svojim vzhľadom nie je dôvodom k reklamácii fotografií.
TLAČ FOTOGRAFIÍ, REKLAMÁCIA – viac v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK
reklamácia tlačených fotografií je možná iba pri viditeľnej tlačovej chybe, iná farebnosť či svetlosť nie je vadou.
nespokojnosť s fotografickým štýlom a tvorivosťou fotografky tiež nie je dôvodom k reklamácii podrobné informácie.
ODOVZDANIE ZÁKAZKY
osobný odber po dohode,
prípadne je zákazka poslané Slovenskou poštou,
upravené fotografie sú dodávané v dohodnutom rozsahu vo formáte JPG a v pomere strán 2:3 v rozlíšení 6014 x 4016
neupravené fotografie nie sú súčasťou zákazky.
ARCHIVÁCIA ZÁKAZKY
všetky neupravené fotografie (raw formát) sa archivujú 1 mesiac od odovzdania zákazky, ak nie je písomnou formou dohodnuté inak, po tejto dobe budú vymažané v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR),
pokiaľ chce zákazník zákazku reklamovať, je nutné spraviť tak počas týchto 30 dní,
odovzdané fotografie (jpg formát) sú uložené 3 mesiace, ak nie je dohodnuté písomnou formou inak.
NÁHRADA TECHNICKEJ ŠKODY
ak zákazník alebo niekto z jeho sprievodu spôsobí škodu na technickom vybavení fotografky, plne zodpovedá za náhradu škody na tejto výbave.
SÚHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
Všetky zverejnené fotografie v galérii, na sociálnych sieťach alebo na fotografkiných webových stránkach disponujú súhlasom daných osôb. Pokiaľ si zákazník nesúhlasí, má právo súhlas odvolať – písomne alebo emailom. Viac informácií sa nachádza v časti OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografky a nesmú byť použité pre žiadny komerčný účel, propagáciu či predaj tretej strane bez písomného súhlasu autorky. Fotografované osoby môžu používať fotografie pre svoju nekomerčnú prezentáciu.
Obchodné podmienky sú platné od 14. októbra 2020.
V Žiline