Fotografie psíkov

Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka. Je to snáď jediný tvor, ktorý nás dokáže milovať viac ako seba. 

So svojím ľudským priateľom si dokážeme vytvoriť to najkrajšie puto a byť s ním v dobrom aj v zlom. Psy našťastie nepoznajú predsudky a na nás sa nepozerajú podľa toho, či sme úspešní alebo neúspešní, pekní či škaredí, bohatí alebo chudobní. Vnímajú celkom iné veci. Je pre nich dôležité to, ako sa k nim správame a ako sa o nich staráme. A všetko to, nám oplácajú obróvskou psou láskou. 

A preto mi bude cťou zvečniť Vašu psiu lásku do fotografie.

Keď si užívame jesennú prechádzku.
Dve krásne bradáčky Danky dog team, mamička a dcéra.